Ev Adresi ve Telefon Numarası Gibi Bilgilerin Üçüncü Kişi Tarafından Başkalarıyla Paylaşılması


Ev Adresi ve Telefon Numarası Gibi Bilgilerin Üçüncü Kişi Tarafından Başkalarıyla Paylaşılması5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında Özel Hayatın Gizliliğine ilişkin suçlar m.132-140 arasında düzenlenmiştir. Ceza Kanunu’muzun 136.maddesinde yer alan “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu mahiyeti Devamı

İşçi Alacakları - Belirsiz Alacak Davası


T.C.YARGITAY22. HUKUK DAİRESİESAS NO. 2013/15167KARAR NO. 2014/17279KARAR TARİHİ. 16.06.2014* BELİRLİ VEYA BELİRSİZ ALACAK DAVASI / KISMİ DAVA(İş Hukukundan Kaynaklanan Alacaklar/Baştan Belirleme Yapmanın Kural Olarak Doğru ve Mümkün Olmadığı - Belirsiz Alacak Davasının Açılabilmesinin Gerekli Şartların Varlığına Bağlı Bulunduğu/Aynı Şartların Kısmi Dava Devamı

İşçinin Görev yerinin Değiştirilmesine Dair Mevzuat


Yerel Mahkeme Kararının Özeti:Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalı işveren şirketin hizmet sözleşmesindeki hükmün verdiği yetkiye dayanarak İzmir’de görevlendirildiği, kendisine yapılan bildirimlere rağmen işçinin nakledildiği görev yerine gidip işine başlamadığı, 4857 sayılı iş kanununun 25/2-g maddesine göre; işçinin Devamı

Tıbbi Mümessillerin işe iade davası


Ankara İş Hukuku Avukatı Tıbbi mümessillerin bireysel ya da toplu olarak işten çıkarılmasından kaynaklan çok sayıda iş hukuku davası mevcut. Bu davalar garantili olmamakla beraber işe iade davası açıldığından büyük olasılıkla kazanılıyor. iş hukuku avukatı olan Avukat Emre Şengül, işe Devamı

Yargıtay Boşanma - Nafaka İçtihat Metni


Ankara Boşanma AvukatıEmre ŞengülÇekişmeli Boşanma AvukatıAvukat Emre ŞengülYargıtay Mevzuat Birleştirme, Örnek KararMAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVACI-DAVALI : ...DAVALI-DAVACI : ...DAVA TÜRÜ :Boşanma-NafakaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, reddedilenboşanmadavası yönünden, davalı-karşı Devamı

Yargıtay Aralık Ayında Yerel Mahkemenin Kararını Bozdu 'işe İade'


iş hukuku avukatıEmre Şengülİşe İade DavasıAnkara İş MahkemeleriEmsal Karar:MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİDAVA : Davacı, feshin geçersizliğine,işeiadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Hüküm süresi içinde davacı ile davalılardan .... avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası Devamı

Eşlerden Biri Boşanmak İstemese Ne Olur? (Çekişmeli Boşanma)


Çekişmeli Boşanma Eşlerden birinin boşanmaya yanaşmamasının farklı nedenleri olabilir. Bunlar eşine acı çektirmek, eşini hala sevdiği için boşanmamaya yanaşmamak, nafaka, mal paylaşımından mutabık olmamak gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Eşlerden birinin boşanmaya yanaşmaması durumunda, boşanma avukatı ile açmış olduğunuz boşanma davası sonuç olarak Devamı

Boşanma Avukatı Öneriyor


Ankara boşanma avukatıEmre ŞENGÜL çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma ile ilgili verdiği röportajda önemli noktalara değindi.Boşanma avukatınızı sürekli arayarak bilgi vermek yerine, bu bilgileri mail ile iletebilirsiniz, hem tarihi aklınızda kalır hem de, avukatınız tarafından unutulması zorlaşır.Boşanma sürecinizi dillendirmeniz ve eşinizin Devamı

2017 Arabuluculuk ücretleri Resmi Gazetede Yayınlandı


2017 arabuluculuk ücretlerini resmi gazetede yayınlandı Devamı

2017 Tanıklık ücretleri belli oldu


2017 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİAmaçMADDE 1 –(1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.KapsamMADDE 2 –(1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek Devamı


Hakkımızda

Avukat Emre ŞENGÜL 16 Ekim 1989 tarihinde memur bir anne babanın ikinci çocuğu olarak Ankara’da dünyaya gelmiştir.İlk ve ortaöğrenimini Ankara Maltepe Devamı

Adres

Fidanlık Mahallesi Adakale Sokak 18/4 Çankaya/Ankara

İletişim Bilgilerimiz

  1. Telefon: +90 312 433 04 07
  2. Fax: +90 312 433 07 97
  3. Gsm: +90 507 402 38 37
  4. E-posta: bilgi@ishukukuavukati.net