22_1483018442.jpg

Aşağıdaki alanlarda hukukuki danışmanlık ve avukatlık işlerini yürütülmektedir.

 • Alacak (Fikir ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan)- Nispi Harç
 • Coğrafi İşaret - Maktu Harç
 • Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaret İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)- Nispi Harç
 • Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretlerden Doğan Haklara Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • Coğrafi İşaret (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Coğrafi İşaret (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
 • Coğrafi İşaret (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
 • Coğrafi İşaret (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) - Maktu Harç
 • Coğrafi İşaret (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
 • Coğrafi İşaret (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Endüstriyel Tasarım - Maktu Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımla İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
 • Endüstriyel Tasarım (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Tasarımın Gaspı İddiasına Dayalı) - Maktu Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Tasarımın İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) - Maktu Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Endüstriyel Tasarım (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınması İstemli) - Maktu Harç
 • Entegre Devre Topografyaları - Maktu Harç
 • Entegre Devre Topografyaları (Entegre Devre Topografyaları İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
 • Entegre Devre Topografyaları (Entegre Devre Topografyalarına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • Entegre Devre Topografyaları (Entegre Devre Topografyalarının Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • Faydalı Model Belgesi - Maktu Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Faydalı Md. İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model İsteme Hakkının ve Faydalı Md. Gaspı İddialı) - Maktu Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
 • Faydalı Model Belgesi (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Y.İ.D. Kurulu Kararlarının İptali İstemli) - Maktu Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin) - Maktu Harç
 • Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans verme Ücretinin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Fikir ve Sanat Eseri - Maktu Harç
 • Fikir ve Sanat Eseri (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Fikir ve Sanat Eseri (Manevi Tazminat İstemli.)- Nispi Harç
 • Fikir ve Sanat Eseri (Tecavüzün Meni İstemli) - Maktu Harç
 • Fikir ve Sanat Eseri (Tecavüzün Tesbiti İstemli) - Maktu Harç
 • Fikir ve Sanat Eseri (Temin Edilen Kârın Devri İstemli)- Nispi Harç
 • Fikir ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi ve Tazmini - Maktu Harç
 • Hakem Tayini - Maktu Harç
 • Hakemin Reddi- Nispi Harç
 • İstirdat- Nispi Harç
 • İtirazın İptali- Nispi Harç
 • İtirazın İptali (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
 • Marka - Maktu Harç
 • Marka (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Marka (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Marka (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
 • Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Marka (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
 • Marka (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
 • Marka (Tanınmış Marka Olduğunun Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Marka (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) - Maktu Harç
 • Marka (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Marka (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
 • Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Menfi Tespit- Nispi Harç
 • Menfi Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
 • Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı)- Nispi Harç
 • Patent - Maktu Harç
 • Patent (Buluşun İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Patent (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Patent (Lisans verme Ücretinin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Patent (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Patent (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
 • Patent (Patent Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • Patent (Patent İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
 • Patent (Patent İsteme Hakkının ve Patentin Gaspı İddialı) - Maktu Harç
 • Patent (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
 • Patent (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
 • Patent (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Patent (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
 • Patent (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
 • Patent (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin) - Maktu Harç
 • Sözleşmenin Uyarlanması- Nispi Harç
 • Tanıma ve Tenfiz - Maktu Harç
 • Tazminat- Nispi Harç
 • Tazminat (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
 • Tazminat (Fikir ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
 • Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)- Nispi Harç
 • Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)- Nispi Harç
 • Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan)- Nispi Harç
 • Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti) - Maktu Harç
 • Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
 • Yeni Bitki Çeşitleri - Maktu Harç
 • Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitleri İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
 • Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerine Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
 • 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit - Maktu Harç


Hakkımızda

Avukat Emre ŞENGÜL 16 Ekim 1989 tarihinde memur bir anne babanın ikinci çocuğu olarak Ankara’da dünyaya gelmiştir.İlk ve ortaöğrenimini Ankara Maltepe Devamı

Adres

Fidanlık Mahallesi Adakale Sokak 18/4 Çankaya/Ankara

İletişim Bilgilerimiz

 1. Telefon: +90 312 433 04 07
 2. Fax: +90 312 433 07 97
 3. Gsm: +90 507 402 38 37
 4. E-posta: bilgi@ishukukuavukati.net