İş Kazası Davası

İş kazası sebebiyle tazminat davası açacak olan bireyler dikkat edilmesi gereken hususlar ve genel bilgiler şunlardır.

iş kazası davaları bilirkişi raporları, bu raporların düzenlenmesi, hastane raporu alınması gibi işlemler gerektirdiğinden dolayı fazla vakit alabilen ve işçiler açısından zorlu bir süreçtir. İş kazası davalarının süreçlerini hızlandırma ve mağdur olmamak için bir iş hukuku avukatı ile çalışmanızda fayda vardır.

İş Kazası Geçirmeniz Durumunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 • İş kazası durumunun akabinde sağlık müdahalesi gerçekleştirilmelidir.
 • İş yeri kaza raporu düzenlenir ve iki adet şahit yazılır
 • Kaza Emniyet birimlerine bildirilir.
 • Kaza SGK ya bildirilir

İş Kazası Durumunda Hangi Davalar Açılabilir?

Başına iş kazası gelen işçinin yaralanması veya ölümü durumunda ilgili kolluk birimi (Emniyet ya da jandarma) ve Cumhuriyet Savcılığı gerekli soruşturmayı başlatarak ilgililer hakkında ceza davası açmakla yükümlüdür. İşçi ölümü durumunda, işçinin mirasçıları da tazminata yönelik davalar açabilmektedir. Açılacak tazminat davalarının işçinin ya da mirasçılarının hak kaybı yaşamaması ve zararlarının tazmin edilmesine yönelik olması gerekmektedir. İş kazası durumunda SGK tarafından rücu davaları da açılabilir. Bu davalar kusurun iş verene ya da üçüncü kişiye ya da işçiye ait olması durumlarında SGK ödemiş olduğu bedelleri rücu edebilecek ve dava konusu yapabilecektir.

Özetle iş kazası davaları üç tanedir:

 • Ceza Soruşturması ve Ceza Davası
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılacak Rücu Davaları

İş Kazası Sonrasında Ceza Soruştırması

İş kazası durumunun vukuu bulmasıyla birlikte, bağlı bulunulan kolluk kuvvetine haber verilmelidir. Kolluk kuvveti iş kazası için dosya açacak ve tahkikat aşamasına geçilecektir. İş kazası sonucunda ölüm durumunun olması halinde dosya ile direk Cumhuriyet Savcısı ilgilenecek ve kusurlu kişilerin tespit edilecek ve haklarında ceza davası açılacaktır.

İş Kazası Tazminat Davaları

Maddi Tazminat Davası ( İş Kazası Maddi Tazminat Davası)

İş kazası geçiren işçi, ruhen ve/veya bedenen zarara uğramış olabilir. İşte ruhen ve/veya bedenen zarar gören işçinin bu zararını gidermesi adına Türk Borçlar Kanunu gereğince dava açma hakkı bulunmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 51 ve devamında düzenlenen haksız fiil neticesinde tazminat maddelerine göre iş kazası geçiren işçi ; cismani zarar halinde zararının giderilmesini talep edebilecektir.

Ölüm Halinde ise:

 • Cenaze giderleri
 • Tedavi giderleri
 • Çalışma gücünün yitirilmesi veya azalmasından kaynaklanan kayıp giderleri
 • Destekden mahrum kalma

Bedensel Zarar Halinde:

 • Tedavi giderleri
 • Kazanç kaybı
 • Çalışma gücünün yitirilmesi veya azalmasından kaynaklanan kayıp giderleri
 • Ekonomik gücünün sarsılmasından kaynaklanan kayıplar.

İş kazası geçiren işçi tarafından talep edilebilir.

İş kazası geçiren işçi, işveren aleyhine maddi tazminat davası açabilecek, bu maddi tazminat davasında yukarıda bahsi geçen giderlerin karşılanmasını talep edebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, işçinin geleceğe yönelik hak kayıplarını da talep edebilmesidir. Nitekim iş gücü kaybına uğrayan bir işçi, gelecekte bunun sıkıntısını yaşayacak ve iş kazası ve sonrasındaki süreçte kendisine bağlanan aylıklar bir an olsun tatmin etse de gelecekte bu tatmin sağlanamayacaktır. Hal böyleyken en önemli husus, işçinin çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden dolayı uğrayacağı zararlardır.

İş kazası davalarında en önemli belge SGK müfettişlerinin düzenlediği tutanaklar ve belgelerdir. Nitekim SGK müfettişleri, iş kazasını yerinde inceleyecek, tarafların ifadelerine başvuracak, iş kazası geçiren işçinin sigorta bilgileri ve çalışma koşulları, maaşı vb. hususlarda bilgi sahibi olacak ve her türlü araştırmayı yapacaktır. Gerek kusur oranlarının belirlenmesi gerekse de işçinin iş gücü kaybının tespit edilmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu nedenlerden ötürü SGK müfetişlerinin düzenlediği evraklar son derece önemli belgelerdir.

 Hakkımızda

Avukat Emre ŞENGÜL 16 Ekim 1989 tarihinde memur bir anne babanın ikinci çocuğu olarak Ankara’da dünyaya gelmiştir.İlk ve ortaöğrenimini Ankara Maltepe Devamı

Adres

Fidanlık Mahallesi Adakale Sokak 18/4 Çankaya/Ankara

İletişim Bilgilerimiz

 1. Telefon: +90 312 433 04 07
 2. Fax: +90 312 433 07 97
 3. Gsm: +90 507 402 38 37
 4. E-posta: bilgi@ishukukuavukati.net