İşe İade Davası

İşe İade Nedir?

     4857 sayılı iş kanunun açıkça belirtilen nedenler dışında bir işçinin çalışma sözleşmesinin fesih edilemeyeceğini hükmeder. Özetle haksız nedenle gerçekleştirilmiş olan işten çıkarma işlemleri geçersiz işlem sayılmaktadır. İşe iade kanun tarafından işçiye verilmiş bir güvencedir. İşçinin işten nasıl çıkartılacağı, iş kanununun 18., 19., 20., 21., 22. ve 29. maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Bu maddelerdeki sebeplerden dolayı çıkarılan işçiler işe iade davası açarak iş güvencesi hakkından faydalanabilir.

İşe İade Davası Açılabilmesinin Ön Koşulları

işe iade davasının açılabilmesi için,

  • Neden belirtmeksizin veya gerçeği yansıtmayan bir sebepten dolayı işten çıkartılma,
  • işverenin en az 30 işçi çalıştırıyor olması,
  • İşten çıkartılan işçinin, işten çıkartan işverene bağlı olarak en az 6 ay çalışmış olması,
  • Fesihten itibaren 1 ay içerisinde iş mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

İşe İade Hükmü Verilirse Ne Zaman İşe Başlarım?

     Mahkeme işe iade hükmünü vermiş ve sonuç karara bağlanmışsa, işten çıkartılan işçi 10 (on) iş günü içerisinde işverene başvurmak zorundadır. İşverende işçiyi en geç bir ay içerisinde işe başlatmak zorundadır.

İşe İade Kararına Rağmen İşveren İşe Başlatmazsa Ne Olur?

     4857/21.md gereğince; Mahkemenin vermiş olduğu işe iade kararına rağmen işveren işten çıkardığı işçiyi işe başlatmaz ise en az 4 (dört) en fazla 8 (sekiz) aylık maaşını tazminat olarak ödemekle yükümlüdür. 

     Dikkat edilmesi gereken husus, burada bahsedilen tazminat çıplak ücret üzerinden hesaplanmasıdır.

İşe İade Davası - İş Hukuku Avukatı (Ankara Avukat)

Avukat Emre Şengül işe iade davalarına büyük bir hassasiyet ile bakmakta ve müvekkillerinin hakkını sonuna kadar savunmaktadır.

 

 Hakkımızda

Avukat Emre ŞENGÜL 16 Ekim 1989 tarihinde memur bir anne babanın ikinci çocuğu olarak Ankara’da dünyaya gelmiştir.İlk ve ortaöğrenimini Ankara Maltepe Devamı

Adres

Fidanlık Mahallesi Adakale Sokak 18/4 Çankaya/Ankara

İletişim Bilgilerimiz

  1. Telefon: +90 312 433 04 07
  2. Fax: +90 312 433 07 97
  3. Gsm: +90 507 402 38 37
  4. E-posta: bilgi@ishukukuavukati.net