_1483018999.jpg

Danıştay Maliye Bakanlığı’na ait net alan hesabı tanımına ilişkin maddenin yürütmesini durdurmuş ve Maliye Bakanlığı’nın yapmış olduğu itirazı da reddetmiştir. Uygulamada yaşanan sıkıntılar sebebiyle Gelir İdaresi Başkanlığı genel bir yazı yayınlayarak Danıştay’ın vermiş olduğu karar doğrultusunda net alan hesabını tanımının tesis edildiği 01.05.2014 tarihinden itibaren konut teslimlerinde konutun net alanının tespitinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerinin dikkate alınması gerektiğini beyan etmiştir.

Sonuç olarak 01.05.2014 tarihinden itibaren yapılan konut teslimlerinde Gelir İdaresi Başkanlığı net alan hesabında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan aşağıdaki hükümlerini dikkate alacaktır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine Göre Net Alanın Tanımı

Bağımsız bölüm içerisindeki kapalı olup duvarlar arasında kalan net alandır. Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2.5 cm’i geçmemek koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar, bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80 m. yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dahil edilmez. Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekanlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekanlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur.

Net Alan hesabına dahil edilmeyenler;

- Kapı ve pencere eşikleri, 2.5 cm’i geçmemek koşuluyla sıva payları

- Kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar

- Bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası,

- Merdivenlerin altlarında 1.80 m. yüksekliğinden az olan yerler,

- Tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark

- Sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi

- Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekanlar

- Aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekanlar ile ortak alanlar

Eski Uygulama ile Arasındaki Temel Farklılıklar

- Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekanlar

- Aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekanlar ile ortak alanlar(Depo,Kömürlük,Otopark,)

Bilgilerinize sunarız.

 Hakkımızda

Avukat Emre ŞENGÜL 16 Ekim 1989 tarihinde memur bir anne babanın ikinci çocuğu olarak Ankara’da dünyaya gelmiştir.İlk ve ortaöğrenimini Ankara Maltepe Devamı

Adres

Fidanlık Mahallesi Adakale Sokak 18/4 Çankaya/Ankara

İletişim Bilgilerimiz

  1. Telefon: +90 312 433 04 07
  2. Fax: +90 312 433 07 97
  3. Gsm: +90 507 402 38 37
  4. E-posta: bilgi@ishukukuavukati.net